Kürdistan
  • Kuzey Kürdistan - Diyarbakir
  • Güney Kürdistan - Erbil
  • Doğu Kürdistan - Ilam Region
  • Batı Kürdistan - Canton Afrin
  • Kızıl Kürdistan -
Fotoğraf paylaşma ve çıkarları ile sohbet ve Kürdistan Kürt, Kürt dilinin Kurmanci, Sorani ve daha birçok konuşuyoruz!